Podmínky přepravy


Objednáním rezervace souhlasí zákazník se smluvními podmínkami dopravce.

Dopravu zajišťuje TEAM SILVER s.r.o., IČ: 03957136
Dopravce zajišťuje přepravu nákladu na území hlavního města Prahy a okolí do 10 km od katastru Prahy.
Dopravce neodpovídá za obsah ani případné poškození přepravovaného zavazadla.
Dopravce vylučuje z přepravy zavazadla obsahující nebezpečné látky a chemikálie, výbušniny, zbraně, radioaktivní látky, předměty pocházející z trestné činnosti, ceniny.
Dopravce zajišťuje pouze svoz, nezajišťuje stěhovací činnosti, ani odnos zavazadel. 
Dopravce má nárok na jízdné v případě, že svoz nebyl zajištěn vinou ze strany klienta, ale byl již objednán.
Dopravce může v případě potřeby nasadit posilový spoj.
Z přepravy jsou vyloučena zvířata.

Trasa:

Doprava je zajištěna optimalizovaně s ohledem na geografické polohy objednaných adres. Například: pokud si klient objedná odvoz předmětu z Ikea Černý Most do Bohnic, jiný klient si objedná svoz ze Žižkova na Barrandov, pojede linka v pořadí Černý Most, Žižkov, Bohnice, Barrandov.